اينجا سامراست...ميراث بقيع

14046.jpg

امروز سالروز ویران شدن خانه اربابمان است....

ای وای برما که غیرتمان رنگ دنیایمان شده...

وای...

/ 4 نظر / 6 بازدید

اما چه کنم که فقط می گوييم اما کيست مرا ياری کند

حسن

سلام چه خوب شد آپ کردی گفتم دیگه رفتی مثل اینکه دیر رسیدم...نه؟ فی امان الله

حسن

زندگي را مي توان درغنچه ها تفسير کرد /با نگاه سبز باران عشق را تعبير کرد/ زندگي راپر ز احساس کبو تر ها نمود /کينه را با نگاه ساده اي زنجير کرد/ همچو شبنم چشم را درچشم شقايهاگشود /طرح يک لبخند را بر برگ گل تصوير کرد/ زندگي را مي توان در خلوت هر صبحدم/ با وضوئي با دعايي با خدا تقدير کرد