/ 2 نظر / 9 بازدید
خيلي دور خيلي نزديك

سلام كپي كردن خبر ممنوع[تلفن] به روزم[گل] (چند ساعت بعد از ديدن فيلم درباره الي) ياعلي

فرامرز

در مورد پیدا شدن قبر فقط قبر یکی هست که باید بعد از پیدا شدن انشاا... قبرش را منتشر کرد وگرنه بقیه ارزش خبررسانی هم ندارد