پندهاي از يادرفته

جايگاه افراد در نهاد جامعه بر اساس تعريف، وظايف، اختيارات و انتظارات در چارچوب‌هاي پذيرفته مبناي نگاه و ارزشمندي تمام آن چيزهايي است كه به آنها منتسب مي‌شود.
از اين‌رو در يك قاعده روشن و به راحتي مي‌توان با نگاه واقعي به افراد در نهاد جامعه نگريست.

بر اساس فرض بالا بديهي است هرچه جايگاه و گستره وظايف، اختيارات و انتظارات فرد قابل توجه‌تر باشد، ميزان نفوذ و تاثير پندار، گفتار و كردارش در ميان مخاطبان بيشتر بوده و از آنها با عنوان افراد كاريزما يا داراي جايگاه خاص ياد مي‌كنند.

شايد به اين دليل است كه نقل، ثبت و تحليل و پيگيري آنچه كه از اين دست افراد در محيط بيروني جامعه پديد مي‌آيد، ضروري و دقت در صحت، روايي و پايايي آنها امري لازم است.

البته جايگاه اين افراد خاص در هر جامعه با توجه به ميزان نفوذشان متفاوت است. در جامعه ما بر اساس الگوهاي مذهبي و قانوني، ولايت فقيه عموماً و ولي فقيه خصوصا از جايگاه منحصر به‌ فردي برخوردار است كه حتي از سوي مخالفان اين الگو نيز قابل ترديد و انكار نيست.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي،‌ جايگاه رهبري معظم انقلاب، پيوسته كانون عطف توجهات جريانات داخلي و خارجي اعم از همراه و غير آن بوده و هرگونه موضوعي كه به نوعي به اين مقام منتسب مي‌شود، حائز اهميت بسيار است.

11_8607210136_L600.jpg

از اينجا برگردان سخن، خاصه به همراهان و دوستان دلسوز انقلاب است. جمع دوستان همگي اذعان دارند كه پيروزي انقلاب اسلامي از ابتدا با ناملايمات و مصائب فراواني از درون و برون نظام جمهوري اسلامي همراه شد.

بدون شك در مديريت و هماهنگي جريانات موافق و حفظ تعادل برخوردها در ميان نيروهاي انقلاب از يك‌سو و هوشياري بخشيدن به مجموعه جامعه و حاكميت براي برخورد صحيح با جريانات مخالف از سوي ديگر،  نقش بي‌بديل ولي‌فقيه به عنوان ركن ركين قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي كاملا آشكار و محسوس است، تا جايي كه حتي امروز بسياري از مسئولين براي يافتن راهكار به منظور مقابله با چالش‌هاي پيش روي خود به رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري مراجعه مي‌كنند (براي نمونه طرح موضوع شبيخون فرهنگي كه بيش از ده سال پيش توسط رهبر انقلاب مطرح شد).

حال سؤال اينجاست كه با وجود چنين اعترافي كه شواهد بسياري نيز دارد، چرا جامعه به ويژه گروه خواص آن كه شامل مسئولين، مديران، نخبگان، رسانه‌ها و ديگر اقشار تاثيرگذار مي‌شود، در برابر اين گنجينه ارزشمند و قابل استفاده خود را به تغافلي زيان‌بار مبتلا مي‌كنند؟

( برای خواندن متن کامل اينجا، كليك كنيد)

/ 0 نظر / 23 بازدید