قطعا یکی از تحولات امروز جامعه بشری، سرعت شگرف پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بستر رسانه‌های دیجیتال است که نقش و ساختار جامعه را به‌طور ویژه‌ای دچار دگرگونی کرده و در اشکال مختلف به ایجاد ارزش‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. سازمان‌های مجازی و دیجیتال مرزها را شکسته و همگان را در برابر عرصه‌ای جدید قرار داده‌اند.

در عین حال سرعت ورود این ابزارها به زندگی انسان لزوم توجه جدی به شناخت این حوزه را مضاعف کرده است. صرف‌نظر از مسائل زیرساختی و فنی در حوزه بهره‌گیری جوامع مختلف از ظرفیت‌های نوین عصر دیجیتال، باید دانست که سواد بهره‌مندی از این فرصت فوق‌العاده از اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که بخش زیادی از طرح‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکل شایسته مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و عمده دلیل آن دارا نبودن مهارت و دانش استفاده از این فناوری‌ها از سوی مردم است.


ادامه مطلب ...