دوستان عزیز!

برادر مرتضی محمدی را در راهپیمایی باشکوه 22بهمن ملاحظه میکنید البته به همراه پسرخاله شون.

نکته ای که اینجا هست لبخندهای شیرین داش مرتضی است.

با کسب اجازه از اقامرتضی، به نظر شما اقامرتضای ما داره به چی میخنده؟

نظراتتونو بنویسین.

فقط بگو علی!