عليكم ،

به قول شيخ ما كه بارها به ما مي فرمود :‌پسر جان از افراط و تفريط بپرهيز.

البته اين موعظه شيخ ما ربطي به اين خبر نداره

شنيديم كه آقاي دكتر عباسي (‌معروف به حسن عباسي )‌از اتهامات تبرئه شد الحمدلله !

خوب شكر اما ...

با اجازه بزرگترا من ميخوام دوتا كلمه حرف حساب بزنم به شرطي كه هندسي نشه و نخوره تو سر خودم؟!!

 اوليش

 اين كه آقاي عباسي كه بنده قلبا به ايشان ارادت دارم و شايد در حد و اندازه شاگرد ايشان هم نباشم ،‌ بهتر است اندكي آهسته تر برانند (‌ البته نه اينكه مثل بقيه محافظه كار بشن و ...)‌ و به قول اون شاعر :‌

رهرو آن نيست گهي تند و گهي خسته رود     رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود

بازم تاكيد مي كنم كه مخلص آقاي عباسي هستم  البته به شرط رعايت اعتدال!

 

حرف دوم

اين كه اگر ايشان تبرئه شده معني اش اين است كه حرفاشون راست بوده و اگه راست بوده واويلا و به قول اون بزرگوار : والسلام .