فرصت چهارشنبه‌ها  
ايران - مهدي قمصريان:
چند روز پيشتر، دفتر رئيس‌جمهوري در نامه‌اي خطاب به وزير كشور، از وي به‌عنوان دوست رسانه‌ها تقدير كرد.
ظاهراً اين نامه و تقدير در پي حضور صميمي وي در جمع خبرنگاران و گفت‌وگو با آنها در پايان يكي از 2 جلسه هفتگي هيات دولت كه روزهاي چهارشنبه برگزار مي‌شود و در اين نامه از آن فرصت چهارشنبه‌ها ياد شده، نگاشته شده است.

هرچند اين تقديرنامه، دولتي است اما قشر مؤثر در اين فرآيند يعني خبرنگاران هم، با دفتر رئيس‌جمهوري هم‌نظر هستند، چرا كه در ميان اصحاب رسانه حضور فعال و مهم‌تر از همه پاسخگوي مصطفي پورمحمدي به‌عنوان يكي از وزراي كابينه بر كسي پوشيده نيست.

شايد به همين جهت بود كه پس از اعلام اين خبر، زمزمه‌هايي مبني بر تحسين اين اقدام از سوي خبرنگاران ابراز شد.

در اين ميان به‌نظر مي‌رسد توجه به چند موضوع مهم در نحوه ارتباط با رسانه‌ها به ويژه از سوي مسئولان عالي‌رتبه دولتي حايز اهميت است.

صرف حضور در جمع يا دسترسي همه خبرنگاران، قطعا موجب رونق ارتباط دولتمردان و شكل‌گيري روند اطلاع رساني صحيح در مورد اقدامات انجام شده به مردم است.

دراين باره نياز به تذكر نيست كه معمولا مسئولان دولتي چندان تمايلي به رويارويي با خبرنگاران و به‌اصطلاح چالش با آنها ندارند.
 

برای خواندن متن کامل اينجا كليك كنيد