ديروز خدمت آقا بوديم ...

يکي از بهترين روزهای زندگی...

و در نهايت به مولايمان نماز عشق را اقتدا کرديم...

و آقا يه چيزی فرمودند که دلم گرفت....

فرمودند يه روز که ماها نيستيم ولی شما هستيدو می بينيد که...

اصلا دلم نميخواد روز بدون آقا رو ببينم....

 

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازکت آزرده گزند مباد

يا علی

 (راستي هرکی بتونه منو تو عکسای بالا پيدا کنه جايزه داره!!!)