اساساً قدرت عربستان سعودي، قدرت دوپايه‌اي است كه از خاندان آل سعود و روحانيون وهابي متشكل شده است.
اقدامات ضدشيعي از سوي اين روحانيون از مدتها پيش به شكلهاي مختلف نمود پيدا كرد، اما به طور مشخص از 10 سال پيش ملك عبدالله، سياستي اصلاحي را در پيش گرفت كه طي آن مشاركت شكلي شيعيان در حاكميت عربستان مطرح شد.

به عنوان نمونه طي اين سياست مشاركت سه شيعه در مجلس مشورتي عربستان مورد توجه قرار گرفت. اما در هر صورت اقدامات ضد شيعي روحانيون باز هم گاه به گاه و در موارد بسياري نمايان مي‌شد، كه حتي در سال‌هاي اخير از سطح شيعيان مقيم آن كشور فراتر رفته و به كاروانهاي حج به ويژه شيعيان ايراني رسوخ كرد.

در همين راستا حتي معاون وزير خارجه ايران در سفري كه به عربستان انجام داد با سعودالفيصل ديدار و اعتراض مقامات ايراني را اعلام كرد كه قرار بر آن شد مقامات عربستان به اين مسئله رسيدگي و پاسخ را به ايران اعلام نمايند كه البته هنوز متأسفانه  اقدامي صورت نگرفته است.

نكته بعدي اين‌كه در شرايطي كه اين اقدامات ضدشيعي انجام مي‌شود بايد دانست آمريكا براي پيشبرد اهداف خود، با دامن‌زدن به اختلافات شيعه و سني سعي مي‌كندكه اين فتنه كهنه را در رأس توطئه‌هايش عليه كشورهاي مسلمان قرار دهد اما با آگاهي مرجعيت و علماي اسلام اين فتنه خنثي شده و به نتيجه نرسيد.

 برای خواندن متن کامل یادداشت اینجا کلیک کنید( البته لطفاْ)