1- امام رضا: كمال دين ولايت ما و برائت از دشمنان ماست. بحار ج27 ص58

2- امام صادق: هيهات! دروغ مي گويد كسي كه ادّعا كند دوست ماست و از دشمن ما بيزاري نجويد. بحار ج27 ص58

3- پيامبر اكرم صلّي الله عليه وآله: دوست بدار دوست علي را حتي اگر قاتل پدر و فرزندت باشد و دشمن بدار دشمن او را حتي اگر پدر و فرزندت باشد. علل الشرايع ج1 باب119

4- امام صادق: كسي كه شك كند در كفر دشمنان ما و ستمگران به ما ، پس خودش كافر است. بحار ج8 ص336

5- ابوحمزة ثمالي سؤال كرد از امام سجّاد در مورد دو خبيث پس فرمود: كافرند و هركس آن دو را دوست بدارد كافر است. بحار ج69 ص128

6-  امام سجّاد: هر كس جبت و طاغوت را يك بار لعن كند خداوند برايش هفتاد ميليون حسنه بنويسد و هفتاد ميليون گناهش را پاك نمايد و او را هفتاد ميليون درجه بالابرد. (شفاء الصدور في شرح زيارت عاشوراء)

7- پيامبر اكرم صلّي الله عليه وآله: كسي كه از لعن كردن بر آن كساني كه خداوند لعنشان نموده احساس گناه كند ، پس لعنت خدا بر او باد.( رجال كشي ج2 ص811)

8- اميرالمؤمنين در حال طواف كعبه بود. مردي پردة خانة كعبه را گرفته بود و صلوات بر محمد و آل محمد مي فرستاد. حضرت بر او سلام نمود. دفعة دوم حضرت او را ديدند ولي سلام نكردند. آن مرد عرض كرد: يا اميرالمؤمنين چرا اين بار به من سلام ننموديد؟ حضرت علي فرمودند: نخواستم تو را از ذكر لعن كه اين بار مي گفتي بازدارم. چرا كه لعن از صلوات بر محمّد و آل محمّد بالاتر است.(مجمع النورين و ملتقي البحرين ص208)

9- مرد خياطي دو پيراهن نزد امام صادق آورد و عرض كرد: من هنگام دوختن يكي صلوات بر محمد و آل محمد و هنگام دوختن ديگري لعن بر دشمنان محمد و آل محمد گفته ام. امام صادق پيراهني را كه با ذكر لعن دوخته شده بود انتخاب نمود و فرمود من اين پيراهن را بيشتر دوست دارم. اماره الولايه ص51

10- پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله: همانا از بزرگترين چيزهايي كه بهترين ملائكة حجب و سماوات با آن تقرّب مي جويند صلوات بر دوستان ما اهل بيت و لعن بر دشمنان ماست. بحار ج65 چاپ بيروت ص 37

11- اميرالمؤمنين: والله اگر اين امّت روي خاك بايستد با پاي برهنه در حالي كه بر سر خود خاكستر ريخته باشند و گريه و زاري نمايند و لعنت كنند بر كساني كه آنها را گمراه كرده اند و راه خدا را بسته اند و مردم را بسوي جهنّم خوانده اند و... باز اين امّت در لعن و بيزاري كوتاهي كرده اند. بحار ج30 ص126 به نقل از اسرار آل محمّد