امروز جايگاه هر سره با ناسره اي جابجا شده كه بسي تاسف و افسوس بايد براين حال مردمان زمين خورد ،‌ تا مرد ...

 

يك روز بر منبري داستان مالك اشتر علي (عليه السلام ) را شنيدم كه جاهلي بر سر و رويش سبزي گنديده ريخت و آن كريم النفس ، غمض عين و استغفار براي آن جاهل را براي خود برگزيد...

والعافين عن الناس ان الله يحب المحسنين

دوستان و آشنايان حتي خانواده مرا به داشتن روحيه نقد پردازي  نسبت به همه مي دانند البته نه به عنوان مدح كه بيشتر ذم من است . اين نقد شامل حال رئيس جمهور اصولي و اصولگراي عزيزمان هم مي شود. همو كه من همان قدر كه برخي تصميماتش را در سطح  كلان در حوزه شخصي خودم نمي پسندم بردن نام حضرت دوست ، حجه بن الحسن (ارواحنا فداه) ش در سازمان ملل دلم را لرزاند و اين اميد را زنده كه هنوز سربازان مولا سرفراز بر آسمان دنيا مي تازند ...

 

امروز دلم خون شد از اين كه شنيدم عده اي ظاهر نماي دانشجو تصويري از رئيس دولتي را به آتش كشيدند كه نه مسندش و نه خودش اصالتي ندارد مگر به خون شهدا و نفس حق امام و مدد رهبر عاليقدر...

...

حرف دل بسيار دارم با محمود احمدي نژاد ،‌ دانشجويان ،‌ رياكاران ،‌ حاميان و ديگران اما به همين جمله خطاب به همه دوستداران اكتفا مي كنم كه :

 

سلام عليكم بما صبرتم