تذکر:

- این یادداشت، تبلیغاتی نیست.

- بررسی ابعاد تبلیغاتی و سیاسی مناظره دیروز نامزدهای انتخابات نیز موضوع این یادداشت کوتاه نیست.

*

ساعتی بعد از مناظره دیروز پیامکی به دستم رسید با این مضمون که در این مناظره فلانی ضایع شد؛ آن دیگری گم شد، یکی دیگر ساکت شد؛ بهمان دیگر شناخته شد…و فردی "سربلند" شد.

*

نامزدهای محترم در دو مناظره قبلی -به هر دلیل-  تحرک قابل توجهی از خود نشان ندادند که البته در خور تامل و از نگاهی متفاوت موجب تاسف است.

از سوی دیگر به رسانه ملی و مشاوران نامزدها باید تبریک گفت که-البته با نیت خیرخواهانه- تا توانستند به مردان دیروز، انگیزه تزریق کردند تا یک گفتگوی تلویزیونی داغ شکل بگیرد.

شاید به همین دلیل نامزدهای انتخابات دیروز، عزم خود را جزم کرده بودند تا نشان دهند دست شان از حرف حساب خالی نیست و آخرین فرصت رودر رویی تلویزیونی با یکدیگر تنها زمانی است که باید این توانایی را به رخ هم و مردم بکشند.

اما دیروز علاوه بر طرح مطالب و موضوعات مفید و قابل استفاده، چند حس دیگر هم به مخاطب- به شکل صحیح یا نادرست- القا شد که ثمره نشست 5ساعته داوطلبان رقابت برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری بود.


هرچند امید است برداشت نویسنده از القائات ایجاد شده نادرست باشد لکن بدون انتساب مشخص آنها به افراد و صرفا برای تنبه به برخی از آنها اشاره می شود:

-         عیب جویی و زیرسوال بردن دیگران

-         نادیده گرفتن نواقص و عیوب خود

-         طرح موضوعات فراموش شده و حاشیه ای

-         ترویج سوءظن و اتهام زنی مکرر

-         کتمان حقایقی که از وقوع شان فقط چند سال گذشته است نه چند قرن

-         طرح مسایلی که یا مستنداتی برای آنها وجود ندارد و یا دلایل و مستندات مستمسک به هر دلیل قابل انتشار نیست(برای نمونه مذاکرات شورای عالی امنیت ملی یا مذاکرات هسته ای)

-         غلبه هیجان در نقاط اوج بحث و خروج از مسیر عدل و انصاف

-         طعنه و کنایه هایی که نظیرش دیگر کمتر حتی در دعواها و لجاجت های کودکانه دیده می شود

-         هشداربه یکدیگر با افشاگری همراه با مظلوم نمایی نوین

-         توجیه سکوت های مصلحت جویانه توام با نشان دادن قرین با تهدید مشت بسته ای که ممکن است محتویات ارزنده ای داشته باشد

-         تکبر و خودبزرگ بینی

-         ستایش نفس(تعریف و تمجید از خود)

-         غرور بی ثمر

و...

ای کاش برداشت های بالا کاملا غلط باشد اما بازخور افکار عمومی مطلب دیگری را گواهی می دهد.

حال پرسش اینجاست که آیا بر کسی پوشیده است زیرسوال بردن  و اتهام زنی به یکدیگر با هر قیمتی، همان بهایی است که ضدانقلاب حاضر است برای تخطئه اصل نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن بپردازد؟ صد افسوس که گاهی این بها از کیسه اعتماد مردم و با دست رجال سیاسی- مذهبی داوطلب شرکت در انتخابات پرداخت می شود.

حضرات آقایان نامزدها! این راهی که شما می روید ظاهرا به سوی پاستور است اما مسیر آن از خون دل ها و آبروهای بیشماری می گذرد. حواستان هست؟!

در پایان یادآوری یک نکته ضروری است.

رهبر فرزانه انقلاب 14خرداد امسال در بخشی از فرمایشات خود تاکید فرمودند که رای به هریک از نامزدهای تایید صلاحیت شده به معنی رای به اصل نظام جمهوری اسلامی و تاییدی دوباره بر کارآمدی نظام است و از این حیث هیچ تفاوتی بین نامزدهای مختلف وجود ندارد.

با این توضیح هریک از نامزدهای انتخابات نیز باید تنها تلاش کنند با تبیین و تایید کارکردهای نظام، بار دیگر اقتدارنظام کارآمدی که ثمره خون صدها هزار شهید و ایثارگری های مخلصانه رزمندگان بی نام و نشان است، تثبیت کنند.

در پایان یادآور می شود آنچه البته از نگاه هوشمند مخاطبان برنامه دیروز پنهان نماند، عملکرد متفاوت برخی نامزدها به ویژه یکی از اعضای حاضر در این مناظره بود که قطعا شایسته قدردانی است.

وی نه تنها در مراحل مختلف تغییر رنگ نداد و هیجان، قوه منطقش را الکن نساخت؛ بلکه تلاش کرد تا در مسیر صدق و راستی مطالب را آنگونه که هست بیان کند و برادرانش را نیز به آنچه مطلوب حقیقی است یعنی رعایت انصاف دعوت کند.

امید است اعضای پیکر جامعه ما پیوسته در مسیر انصاف و حق حرکت کرده و در کارکرد و گفتار از این مسیر خارج واخراج نشوند.