دیشب برای دیدن فیلم "ملک سلیمان نبی" برای دومین بار( البته برای دیدن این فیلم دومین بار) با ملکه رفتیم سینما.

خدا رو شکر نه اون طوری سواد نقد فیلم دارم نه قصد این کارو دارم اما خدایی هر طوری فکر کردم که چطوری میشه یه حداقلی از دست اندرکاران این فیلم تشکر کرد راهی بهتر از نوشتن یه پست خشک و خالی به ذهنم نرسید.

این فیلم به همه بیننده ها ثابت می کنه که هنر و ابزارهای آن فرصت های بدیع رسانه ای هستند که نقش بی بدیلی در انتقال مفاهیم و پیام ها دارند نقشی که  گاهی بهترین سخنوران یا گران سنگ ترین کتاب ها هم در برابر آن سرتعظیم فرود می آورند.

بگذریم چون این فیلم برکات خیلی زیادی داره که امیدوارم همه حداقل با دیدن این فیلم و تشویق دیگران به دیدن این فیلم، به تولید آثار این چنینی کمک کنند.

امیدوارم به مدد حضرت سلیمان هر روز فیلمهای بهتر از این ساخته بشه.

از فرازهای زیبای این فیلم یادآوری و مقایسه دوران جناب سلیمان با دوران آخرالزمان و ظهور منجی موعود است به همین بهانه این پست را با چند خط شعر از زبان آیت الله غروی اصفهانی( کمپانی) که در مدح حضرت ولیعصر علیه السلام سروده شده است به پایان می برم.

دلبرا دست امید من و دامان شما          سر ما و قدم سرو خرامان شما

عرش بلقیس نه شایسته فرش ره توست      آصف اندر صف اطفال دبستان شما

نبود ملک سلیمان همه با آن عظمت          موری اندر نظر همت سلمان شما

 

حتما حتما برید ببینید و حتما حتما دیگران را هم به دیدن این فیلم زیبا تشویق کنید.

هدیه به روح بلند عبد صالح خدا حضرت سلیمان نبی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام صلوات